Jak vytvořit efekt „Zobrazit více“

Jak vytvořit efekt „Zobrazit více“ kde se po kliknutí rozroluje dodatečný obsah? V daném kódu je nastavený i overlay, který způsobí, že poslední řádek bude lehce rozmazaný, aby to evokovalo pocit pokračujícího textu.

Kód lze i editovat, můžete si změnit názvy tlačítek nebo pomocí pixelů změnit, kdy se text začne zalamovat.

Poznámky:

Kód je určený pro Oxygen builder, takže pokud chcete kód aplikovat na nějaký váš div, ve kterém je text, který se má skrýt, tak je potřeba v CSS a JS smazat „.ct-div-block“ ze třídy „.ct-div-block.ap-div-show-more“. Pokud používáte nějaký jiný builder, tak je dost možné, že bude mít defaultně jinou třídu, tak je potřeba to pozměnit.

Javascript

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var divBlocks = document.querySelectorAll('.ct-div-block.ap-div-show-more');

  divBlocks.forEach(function(divBlock) {
    var contentWrapper = document.createElement('div');
    contentWrapper.className = 'ap-show-more-content-wrapper';
    
    while (divBlock.firstChild) {
      contentWrapper.appendChild(divBlock.firstChild);
    }
    
    divBlock.appendChild(contentWrapper);

    var blurOverlay = document.createElement('div');
    blurOverlay.className = 'ap-show-more-overlay';
    contentWrapper.appendChild(blurOverlay);

    var showMoreBtn = document.createElement('a');
    showMoreBtn.className = 'ap-btn-show-more';
    showMoreBtn.innerText = 'Zobrazit více';
    divBlock.appendChild(showMoreBtn);

    var originalHeight = contentWrapper.style.maxHeight;
    contentWrapper.style.maxHeight = 'none';
    var contentHeight = contentWrapper.scrollHeight;
    contentWrapper.style.maxHeight = originalHeight;

    if (contentHeight > 150) {
      showMoreBtn.style.display = 'block';
      contentWrapper.style.maxHeight = '150px'; // Nastavení počáteční max výšky
      contentWrapper.style.overflow = 'hidden'; // Skrytí přetečeného obsahu
      blurOverlay.style.display = 'block'; // Zobrazení překrytí
      blurOverlay.style.height = (contentHeight - 150) + 'px'; // Nastavení výšky překrytí
    }

    showMoreBtn.addEventListener('click', function() {
      if (contentWrapper.classList.contains('expanded')) {
        contentWrapper.classList.remove('expanded');
        contentWrapper.style.maxHeight = '150px';
        showMoreBtn.innerText = 'Zobrazit více';
        blurOverlay.style.display = 'block'; // Zobrazení překrytí
        blurOverlay.style.height = (contentHeight - 150) + 'px'; // Nastavení výšky překrytí
      } else {
        contentWrapper.classList.add('expanded');
        contentWrapper.style.maxHeight = contentHeight + 'px';
        showMoreBtn.innerText = 'Skrýt'; 
          if (showMoreBtn.innerText === 'Skrýt') {
             showMoreBtn.style.paddingTop = '10px'; // Přidání padding-top pouze pokud se tlačítko změní na "Skrýt"
            } else {
            showMoreBtn.style.paddingTop = '0'; // Odstranění padding-top pokud se tlačítko změní na "Zobrazit více"
            }
      
       
        blurOverlay.style.display = 'none'; // Skrytí překrytí
      }
    });
  });
});

CSS

.ct-div-block.ap-div-show-more {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  padding-bottom: 30px;
}

.ap-show-more-content-wrapper {
  transition: max-height 0.3s ease;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

.ap-btn-show-more {
  position: relative;
  margin-top: 0px; /* Umístění tlačítka pod obsah */
  display: none; /* Skryté tlačítko, dokud není potřeba */
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
}


.ap-show-more-overlay {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: 30px !important;
  background: linear-gradient(to top, rgba(255, 255, 255, 1), rgba(255, 255, 255, 0.5));
  pointer-events: none;
  display: none;
}

HTML

<div class="ct-div-block ap-div-show-more">
   <p> Zde bude text, který se skrývá </p>
</div>
1500 1000 Adam Pražan

Adam Pražan

Tvořím weby, reklamy a dělám komplexní marketing. Specializuji se na menší lokální projekty, kterým pomáhám od A do Z. Podniká se semnou dobře. Jsem přátelský, zodpovědný, samostatný a držím dohodnutou cenu.

All stories by : Adam Pražan

Leave a Reply