S panem Pražanem spolupracuji přes rok. Pan Pražan je profesionál, který pragmaticky reaguje na moje požadavky. Dokáže mi jednoduše prakticky vysvětlit jejich přínos popř. navrhne svoje řešení, které mi předem vysvětlí a popř. argumentačně rozmluví to mé. Vzhledem k mému vytížení potřebuji člověka, který reaguje flexibilně a jeho spolupráce se projevuje na ekonomických výsledcích naší společnosti. Proto mám v panu Pražanovi důvěru a spolupráce je dlouhodobá a pro mne přínosná.