S Adamem Pražanem spolupracujeme již delší dobu. Spolupráce probíhá v několika rovinách, jako je produktový management, uživatelské testování s návrhy na optimalizaci webu nebo třeba tvorba nového maskota. Chci ocenit to, že Adam nerozděluje projekty na malé a velké, ale je vždy připraven nabídnout řešení jakéhokoli problému.